Skip links

Báo Tiền Phong

Báo Tiền Phong

Ra đời năm 1953, Báo Tiền Phong là một tờ báo in và báo mạng thuộc quyền quản lý của trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trang web tienphong.vn được trang Alexa xếp hạng thứ 72 trong các trang web được truy cập nhiều tại Việt Nam. Tờ báo đã từ một đơn vị tuyên truyền bước tới mở rộng thêm nhiệm vụ và trách nhiệm, trở thành một cơ quan truyền thông đúng nghĩa, thực sự trở thành diễn đàn của tuổi trẻ, là tiếng nói đổi mới của Đoàn trong giáo dục lý tưởng, động viên sức trẻ phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc.

Website: https://www.tienphong.vn/