Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Trường Đại Học Thủ Dầu Một (TDMU)

Trường Đại học Thủ Dầu Một là một trường đại học đa ngành tại Bình Dương, được thành lập theo quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 24/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hoạt động theo loại hình công lập và đã được chứng nhận về chất lượng đào tạo bởi hệ thống Đại học Quốc gia.

Website: https://tdmu.edu.vn/