Skip links

The Invention Lab

The Invention Lab

Thành lập năm 2019, The Invention Lab cung cấp các giải pháp một cửa với các tổ chức và nhóm chuyên gia hàng đầu để giúp các công ty vừa và lớn thúc đẩy Đổi mới mở. Chúng tôi thành lập một hiệp hội đầu tư độc lập (hiệp hội đầu tư thiên thần và hợp tác chung) và đồng đầu tư với các tập đoàn vào các công ty khởi nghiệp xuất sắc được tìm thấy thông qua các chương trình Đổi mới mở khác nhau.

Website: https://theilab.kr/