Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA)

Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA) là tổ chức Hội đầu tiên của các Doanh Nhân Trẻ cả nước. Hội được thành lập từ năm 1994 với 30 thành viên sáng lập. Tính đến nay YBA đang là nơi quy tụ của hàng trăm doanh nhân trẻ có chất lượng, năng động, nhiều hoài bão, khát khao vươn ra khu vực và toàn cầu

Website: https://ybahcm.vn/