Skip links

Taiwan Startup Stadium (TSS)

Taiwan Startup Stadium (TSS)

Thành lập năm 2015 tại Đài Loan, Taiwan Startup Stadium là công ty xây dựng hệ sinh thái hàng đầu của Đài Loan nhằm mục đích nuôi dưỡng các doanh nhân toàn cầu và giới thiệu các công ty khởi nghiệp Đài Loan sáng tạo nhất với thế giới. Được thành lập vào năm 2015, TSS đã phục vụ hơn 230 công ty khởi nghiệp với hơn 120 cố vấn, hơn 500 nhà đầu tư và hơn 30 công ty.

Website: https://www.startupstadium.tw/