Skip links

Sunwah Innovation Center

Sunwah Innovation Center

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah là sáng kiến mới nhất của Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông) nhằm xây dựng một mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu thông qua các nguồn lực quốc tế sẵn có của Tập đoàn cũng như kết nối các đối tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp tại mỗi quốc gia và khu vực mà Sunwah đang kinh doanh.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah TP. Hồ Chí Minh chính thức được khai trương và đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2020, đóng vai trò là Trung tâm kiểu mẫu trong mạng lưới Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah trên khắp thế giới. Trung tâm được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, nỗ lực thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp, góp phần vào tiến trình vươn mình trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo mang tầm khu vực và quốc tế của Việt Nam.

Website: https://swinno.com.vn/, https://sunwahvietnam.com