Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2022

Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn – Songhan Incubator (SHi)

Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn – Songhan Incubator (SHi) là một trong những Vườn ươm tư nhân đầu tiên tại Việt Nam với mục tiêu tập trung thúc đẩy xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo và Ươm tạo các Startups Du lịch thông minh.

Website: https://songhan.vn/