Skip links
Smilegate Investment

Smilegate là công ty đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc hoạt động từ năm 2002. Chúng tôi tìm các ngành và công ty mới sẽ dẫn đầu tương lai của chúng ta trong thời kỳ bùng nổ kinh doanh cũng như trong thời kỳ chật vật sau cuộc khủng hoảng tài chính. Chúng tôi là những đối tác phát triển làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng các công ty đầu tư có thể nhận ra giá trị của họ trên thị trường.

Website: http://www.smilegateinvestment.com/en/index.html