Skip links

Selangor Information Technology and Digital Economy Corporation (SIDEC)

Selangor Information Technology and Digital Economy Corporation (SIDEC)

Selangor Information Technology & Digital Economy Corporation (Sidec) trực thuộc Ủy ban Thường vụ Thương mại và Đầu tư của Selangor, Malaysia. Nó là một công ty con của Invest Selangor Berhad. Sidec cam kết tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số sáng tạo sẽ truyền cảm hứng cho những tài năng mới theo đuổi ước mơ của họ một cách không sợ hãi, xây dựng các công ty công nghệ quan trọng trong khu vực với tốc độ cực nhanh, đưa Selangor trở thành trung tâm kỹ thuật số của Đông Nam Á.

Website: https://www.sidec.com.my/