Skip links
Quest Ventures

Quest Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm thành lập năm 2011 tại Trung Quốc tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử và thị trường, giải trí, tài chính, thực phẩm, bảo hiểm, hậu cần, truyền thông, tài sản, thể thao và nền kinh tế kỹ thuật số Hồi giáo. Hợp tác với Viện đổi mới ứng dụng nổi tiếng của Thung lũng Silicon, sáng kiến đổi mới doanh nghiệp của Quest Ventures thúc đẩy chuyển đổi ngành và công ty cho các lĩnh vực có nguy cơ dựa trên nghiên cứu đẳng cấp thế giới, kiến thức địa phương và hợp tác với các công ty khởi nghiệp

Website: https://www.questventures.com/