Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Công ty TNHH Ươm tạo Doanh nghiệp Phần mềm Quang Trung (QTSC Incubator)

Công ty TNHH Ươm tạo Doanh nghiệp Phần mềm Quang Trung (gọi tắt là QTSC Incubator) được thành lập từ ngày 26/05/2005 và đi vào hoạt động từ 03/2008 do Công ty TNHH một thành viên Phát triển công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và Hội Tin Học Tp. HCM (HCA) đồng thành lập, hoạt động dưới hình thức phi lợi nhuận. QTSC Incubator được sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Cộng đồng Châu Âu (EU) và Chính phủ Việt Nam.

Website: https://www.qtsc.com.vn/