Skip links

NTUitive Pte Ltd (NTUitive)

NTUitive Pte Ltd (NTUitive)

NTUitive thành lập năm 1995 tại Singapore, Công ty Đổi mới và Doanh nghiệp (I&E) của Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU Singapore). Chúng tôi cho phép các ý tưởng, công nghệ và các cá nhân tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động, đồng thời luôn chú ý đến những cá nhân dám nghĩ dám làm muốn biến ý tưởng của họ thành hiện thực.

Website: https://www.ntuitive.sg/