Skip links

NIIC – Trung tâm Sáng Tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp Đại học Nguyễn Tất Thành

NIIC – Trung tâm Sáng Tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp Đại học Nguyễn Tất Thành

Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Khởi nghiệp – Đại học Nguyễn Tất Thành (gọi tắt là Trung tâm) là một đơn vị trực thuộc trường Đại học Nguyễn Tất Thành, được thành lập theo Quyết định: Số 427/QĐ-NTT-TC, ngày 06/10/2014 nhằm hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp phát triển những thành quả nghiên cứu khoa học thành những sản phẩm, dịch vụ có khả năng thương mại và cạnh tranh trên thị trường bằng cách cung cấp những hướng dẫn chuyên môn, những dịch vụ hỗ trợ kinh doanh thiết yếu, hỗ trợ tài chính và kết nối doanh nghiệp vào mạng lưới kinh doanh và hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp.

Website: http://niic.ntt.edu.vn/