Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân là một trong những trường đại học định hướng nghiên cứu về đào tạo khối ngành kinh tế và quản lý tại Việt Nam. Đồng thời, trường còn là trung tâm nghiên cứu kinh tế chuyên sâu, tư vấn các chính sách vĩ mô cho Nhà nước Việt Nam, chuyển giao và tư vấn công nghệ quản lý và quản trị.

Website: https://neu.edu.vn/