Skip links
Báo Mực Tím

Ngày 25/11/1988, báo Mực Tím ra đời và là tờ báo đầu tiên trong cả nước dành riêng cho tuổi mới lớn. Trong 20 năm qua, Mực Tím đã gặp gỡ, sẻ chia những vui buồn, thành công cũng như những thất bại đầu đời; góp phần khắc họa nên một chân dung tuổi mới lớn giàu ước mơ, khát khao, hoài bão, đầy năng động, sáng tạo. Tờ báo đã trở thành người bạn đồng hành cùng tuổi mới lớn trên con đường vươn lên, hướng thiện.

Website: http://teen360.muctim.com.vn/