Skip links
Báo Lao Động

Báo Lao động là cơ quan thông tin của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Được thành lập từ năm 1929, đây là một trong những tờ báo lâu đời nhất và có ảnh hưởng nhất trong hệ thống báo chí truyền thông của chính quyền Việt Nam hiện tại. Đương kim Tổng Biên tập báo Lao động là ông Nguyễn Ngọc Hiển.

Những giải thường Báo Lao động đã gặt hái được: 
– Huân chương Độc Lập hạng Nhất (1999, 2014).
– Huân chương Lao động hạng Nhất (1978).
– Huân chương Lao động hạng Ba (Quỹ Tấm lòng vàng, 2001).
– Huân chương Lao Động hạng ba (Tập thể Báo Lao Động 2019).
– 4 Bằng khen của Chính phủ.
– 16 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
– 9 Bằng khen của Bộ Văn hoá Thông tin.
– 10 Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam.
– 3 Bằng khen của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Website: https://laodong.vn/