Skip links

ITP-ITC Startup Ecosystem

ITP-ITC Startup Ecosystem

Khu Công nghệ phần mềm – Đại học quốc gia TPHCM (ITP) xây dựng mô hình “Hệ sinh thái khởi nghiệp” vào năm 2014. Mô hình này trên thế giới đã được đánh giá là chiến lược phát triển kinh tế mới, rất hiệu quả về mặt đầu tư và mang lại những tác động kinh tế-xã hội quan trọng trong khung thời gian tương đối ngắn nhằm tập trung phát triển các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và sử dụng các công cụ mang tính chất quan hệ như hỗ trợ xây dựng mạng lưới, tăng cường sự kết nối giữa các nhà khởi nghiệp, thúc đẩy các tương tác ngang hàng trong mạng lưới.

Website: https://itp.vn/