Skip links

Đài Truyền hình HTV9

Đài Truyền hình HTV9

HTV9 là Kênh Thời sự – Chính luận – Tổng hợp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát sóng với thời lượng 23,5/24h hằng ngày. Đây là một trong hai kênh truyền hình đầu tiên của HTV, kênh truyền hình ra đời sớm nhất của HTV vào năm 1966 và là kênh truyền hình thiết yếu của khán giả ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đây còn là kênh truyền hình đầu tiên của Việt Nam.

Website: https://hplus.com.vn/