Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (HCMUAF)

Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành lâu đời tại Việt Nam, chuyên đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được thành lập trên cơ sở Trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc được thành lập từ năm 1955. 

Website: https://www.hcmuaf.edu.vn/