Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2022

HCA – HCMC Computer Association

Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức quần chúng tự nguyện của những cá nhân và đơn vị làm công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn TP. HCM. Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, và là thành viên chuyên môn của Hội Tin Học Việt Nam

Website: https://hca.org.vn/