Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Hội Nữ Doanh Nhân TP.HCM (HAWEE)

Hội Nữ Doanh Nhân TP.HCM – HAWEE gồm các chị nữ doanh nhân có uy tín tại thành phố đã được thành lập với mong muốn – Tập hợp các nữ doanh nhân thành phố để cùng nhau gắn bó, chia sẻ và nâng đỡ nhau cùng phát triển trong kinh doanh cũng như cân bằng, tiến bộ trong cuộc sống, làm cho mỗi chị em ý thức được về tiềm năng của mình, nắm lấy cơ hội và tạo ra nhiều cơ hội khác để các chị em khác cùng thành công.

Website: http://hawee.vn/