Skip links

Báo Đầu tư tài chính

Báo Đầu tư tài chính

Báo Đầu tư Tài chính (ĐTTC) là tên gọi tắt của báo Sài Gòn – Đầu tư Tài chính, ra mắt năm 2007. Đây là một ấn phẩm chuyên về kinh tế, tài chính của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) – Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo hiện được giới đầu tư, kinh doanh và đông đảo người đọc xem như một kênh truyền thông uy tín về các vấn đề kinh tế trong nước và quốc tế. Các bài Chủ Điểm của tờ báo luôn phản ánh những vấn đề kinh tế nổi bật nhất ở trong nước, trong khi mục Hồ Sơ của trang nhìn ra thế giới là một cái nhìn sâu sắc và toàn diện về các vấn đề của nền kinh tế thế giới hiện nay.

Website: https://saigondautu.com.vn/