Skip links

Báo Dân Trí

Báo Dân Trí

Dân Trí là một tờ báo điện tử trực thuộc Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội (Từ 14/7/2020). Dân Trí thực hiện các chuyên mục về các vấn đề kinh tế, chính trị, thể thao, văn hóa và một Quỹ Nhân ái hoạt động với mục đích làm cầu nối cho những tấm lòng hảo tâm tới những hoàn cảnh khó khăn. Theo thống kê của Google, đến nay, mỗi tháng có bình quân Dân trí có 900 triệu pageviews; mỗi ngày có bình quân trên 10 triệu lượt người truy cập vào báo Dân trí tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó 20% người truy cập từ nước ngoài.

Website: https://dantri.com.vn/