Skip links
Coca Cola

Coca Cola là một trong những thương hiệu nước giải khát có gas lớn nhất thế giới. Với mục tiêu tạo ra các thương hiệu và nước giải khát được mọi người yêu thích, khơi gợi cảm hứng về cả thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời, phát triển một cách bền vững và hướng đến một tương lai chung tốt đẹp hơn, mang lại những ảnh hưởng tích cực đối với cuộc sống của mọi người dân, cộng đồng và toàn thế giới. Đến thị trường Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1994, Coca Cola đã có 10 thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ việc làm cho 80.076 người Việt Nam. 

Website: https://www.cocacolavietnam.com/