Skip links

Cafe Biz

Cafe Biz

Cafebiz ra mắt năm 2015 là chuyên trang thông tin điện tử dành cho giới doanh nhân kinh doanh, những bài báo cập nhật thông tin thị trường về bất động sản cũng như tin tức kịp thời của Việt Nam và toàn thế giới, thích hợp cho các doanh nghiệp start-up. Cafebiz được đánh giá là “có năng lực” trong phân tích thị trường tại nội địa và có tầm nhìn trên thế giới. Những bài báo cập nhật thông tin thị trường về bất động sản cũng như tin tức kịp thời, từ đó mang đến sự kết nối cảm xúc rất tốt giữa doanh nghiệp và độc giả.

Website: https://cafebiz.vn/