Skip links
Tạp chí Giáo dục TP.HCM

TẠP CHÍ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tạp chí Giáo Dục TP.HCM không chỉ có những thông tin về giáo dục mà còn mở rộng thông tin sang các vấn đề thời sự chính trị, kinh tế, xã hội và có nhiều tin bài phản ánh, phê phán những tiêu cực của ngành, của xã hội.

Tạp chí Giáo Dục điện tử ra mắt với nhiều trang mục: Thời sự, Tòa soạn & bạn đọc, Nhịp cầu sư phạm, Kinh tế & Giáo dục, Trợ giúp thí sinh, Dạy tốt học tốt, Gia đình, Xã hội, An toàn giao thông, Văn hóa nghệ thuật, Nhịp sống học đường…

Website: https://www.giaoduc.edu.vn/