Skip links

Amazon

Amazon

Amazon.com là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ tập trung vào điện toán đám mây, truyền phát kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và thương mại điện tử. Được thành lập vào năm 1994 tại Hoa Kỳ, công ty này được coi là một trong những công ty công nghệ Big Four cùng với Google, Apple và Facebook. Công ty này là thị trường thương mại điện tử lớn nhất thế giới, nhà cung cấp trợ lý AI và nền tảng điện toán đám mây được đo bằng doanh thu và vốn hóa thị trường. Amazon là công ty Internet lớn nhất tính theo doanh thu trên thế giới.

Website: https://www.amazon.com/