Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Phát động Vietnam Startup Wheel 2019 tại tỉnh An Giang

BSSC đã có mặt tại tỉnh An Giang vào ngày 22/03/2019, Phối hợp cùng với Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Buổi phát động Cuộc thi Vietnam Startup Wheel 2019 đến các đối tượng quan tâm đến Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.