Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Phát động Vietnam Startup Wheel 2019 tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

BSSC đã có mặt tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM vào ngày 24/03/2019, Phối hợp cùng nhà Trường tổ chức Buổi phát động Cuộc thi Vietnam Startup Wheel 2019 đến các đối tượng quan tâm đến Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.