Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Phát động Vietnam Startup Wheel 2019 tại tỉnh Đồng Nai

BSSC đã có mặt tại tỉnh Đồng Nai vào ngày 25/04/2019, Phối hợp cùng Chương trình Học kỳ Doanh nghiệp – Business Bootcamp tổ chức Phát động Cuộc thi Vietnam Startup Wheel 2019 đến các đối tượng quan tâm đến Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.