Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Phát động Vietnam Startup Wheel 2019 tại tỉnh Bình Phước

BSSC đã có mặt tại Tỉnh Bình Phước vào ngày 21/04/2019, tổ chức Buổi phát động Cuộc thi Vietnam Startup Wheel 2019 đến các đối tượng quan tâm đến Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.