Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Phát động Vietnam Startup Wheel 2018 tại Hà Nội

Buổi phát động Vietnam Startup Wheel 2018 tại khu vực miền Bắc được tổ chức tại Đại học Kinh tế Quốc dân – Hà Nội. Với chủ đề “Tư Duy sáng tạo: TỐ CHẤT HAY RÈN LUYỆN“. Các diễn giả bao gồm:

  • Chị Trương Lý Hoàng Phi – CEO Vintech City
  • Chị Vũ Nguyệt Ánh – CEO Rudicaf

“Thất bại không phải là chỉ khi chúng ta làm một cái gì đó không thành công mà theo tôi thất bại còn nằm cả ở việc mình ấp ủ một ý tưởng nhưng không đủ dũng khí, can đảm để làm. Nó mãi mãi nằm trong suy nghĩ và thất bại trước khi được thực hiện”.