Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Ông Nguyễn Hải An
Ông Nguyễn Hải An

Giám đốc TT Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao

TS.Nguyễn Hải An là giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh.