Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
Bà Lê Thị Nam Giang
Bà Lê Thị Nam Giang
Giám đốc TT trí tuệ - ĐH Luật HCM

Bà Lê Thị Nam Giang là Giám đốc trung tâm SHTT, trường Đại học Luật TP.HCM. đại diện SHCN công ty TNHH AGL.