Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
Bà Thạch Lê Anh
Bà Thạch Lê Anh

Chủ tịch Vietnam Silicon Valley

Bà Thạch Lê Anh đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực thiết kế khái niệm kinh doanh, mô hình kinh doanh, đánh giá cơ hội đầu tư tại các doanh nghiệp đa quốc gia, các tổ chức luật toàn cầu trước khi thành lập ATV Việt Nam. Kinh nghiệm có được những thử nghiệm khắc nghiệt mang đến cho bà sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế trong việc phát triển kinh doanh, quản lý văn phòng, quản lý tài chính và kế toán kiểm soát và con người.

Chuyên môn của bà là tư vấn kinh doanh và đầu tư, xúc tiến doanh nghiệp và bà có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực kinh doanh đa văn hóa. Bà Lê Anh là chuyên gia trong việc tạo lập và quản lý mối quan hệ với chính phủ và các cơ quan quốc tế. Bà chủ động hỗ trợ Chính phủ các cấp trong việc nghiên cứu chiến lược phát triển trong phát triển kinh tế – xã hội . Bà có bằng Cử nhân Tài chính Kế toán, bằng Kế toán trưởng, Cử nhân tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và có Bằng MBA từ Đại học Southern California, USA .