Bà Phan Thị Ngọc Diễm
Bà Phan Thị Ngọc Diễm
Giám đốc Ngoc Nam Phuong Media

Bà Phan Thị Ngọc Diễm là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Truyền thông Ngọc Nam Phương, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA)