Ông Phạm Phú Quốc
Ông Phạm Phú Quốc
Giám đốc IPC

Ông Phạm Phú Quốc là người có nhiều năm kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Ông từng là công tác tại Công ty Thương mại dịch vụ du lịch Tân Định Fiditourist thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và dịch vụ quận 1 (nay là Tổng Công ty Bến Thành) với vai trò Trưởng phòng điều hành tour.

Từ 6/2000 đến 8/2015, công tác tại Tổng Công ty Bến Thành: + Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc + Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư + Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ Bến Thành + Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành + Trưởng phòng Dự án Tổng Công ty Bến Thành + Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành + Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành.

Hiện, Ông là tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC)