Bà Park, Y.J
Bà Park, Y.J
Giám đốc KICC

Bà Park, Y.J hiện đang là giám đốc của Korea IT Cooperation Center và cũng là giáo sư về lĩnh vực công nghệ và quản lý của đại học SUNY Korea.