Ông Michael Robert Blakey
Ông Michael Robert Blakey
Đồng sáng lập Avonmore Development

Michael Robert Blakey là doanh nhân, nhà đầu tư công nghệ được vinh danh Nhà đầu tư Thiên thần Vương quốc Anh năm 2015 do Hiệp hội các doanh nghiệp vương quốc Anh trao tặng. Blakey đồng sáng lập Avonmore Development Ltd. tại Luân Đôn năm 2000, tiếp theo là Cub Capital tại Singapore năm 2013.

Năm 2016, Blakey gia nhập Wiliam Klippen để sáng lập Cocoon Capotal – một công ty liên doanh SGD10m nhắm vào các công ty khởi nghiệp kỹ thuật số ở Đông Nam Á và Ấn Độ với cách tiếp cận mới mẻ để đầu tư giai đoạn đầu.