Ông Lê Hồng Lĩnh
Ông Lê Hồng Lĩnh
Giám đốc ICONTACT

Ông Lê Hồng Lĩnh hiện là CEO Công ty TNHH ICONTACT.