Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Hội đồng Cố vấn và Ban Giám khảo cuộc thi

IMG_0020_rz_ipad

Bà : Trương Thị Thuý Nga

Phó tổng giám đốc Vietcombank kiêm giám đốc chi nhánh TP.HCM

“Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, với gần 20 năm cống hiến cho Vietcombank, bà là nữ giám đốc đầu tiên của Vietcombank chi nhánh TP.HCM – chi nhánh có tầm vóc & quy mô lớn nhất hệ thống Vietcombank cũng như ngành ngân hàng Việt Nam . Vietcombank chi nhánh TP.HCM trong 5 năm gần đây với sự lãnh đạo của bà đã kế thừa và phát triển bền vững, luôn dẫn đầu hệ thống về mọi mặt như : tổng tài sản, dư nợ tín dụng, huy động vốn, xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ, ngân hàng bán lẻ v.v..”