Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
YouthMentor
  • Lĩnh vực Edutech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

YouthMentor giúp những người trẻ tìm được người cố vấn phù hợp để nhận được sự dẫn dắt, tư vấn. Nền tảng website cung cấp quy trình mentoring gồm 4 giai đoạn nhằm kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Xây dựng một cộng đồng tài năng để chia sẻ kỹ năng, việc làm và mối quan hệ .