Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
VGT01
  • Lĩnh vực IoT
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

VGT01 là hệ thống xử lý khí thải triệt để vận hành khép kín, không tạo hóa chất tồn dư và giảm thiểu phát sinh nước thải. Sử dụng VGT01 giúp cải tiến và xử lý triệt để các vấn đề phát sinh lượng khí thải lớn ở các nhà máy, giúp các nhà máy hạn chế được rủi ro trong kinh doanh và sản xuất, đồng thời giúp giải quyết các bức xúc của cộng đồng người dân đang bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường. Hiện nay hệ thống đã tung ra thị trường