Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
TichLuy.vn
  • Lĩnh vực Fintech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_10

TichLuy.vn giúp người dùng tiết kiệm chỉ với MỘT BƯỚC ĐƠN GIẢN: nhấn vào link trên TichLuy.vn để mở website (hoặc ứng dụng) của đối tác để mua sắm.


Tiền hoàn lại được trả vào tài khoản Tích Lũy và chuyển về ngân hàng khi đủ 50k.