Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Smartpost.vn
  • Lĩnh vực Transport
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Smartpost.vn là ứng dụng kết nối nhu cầu chuyển phát nhanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các dịch vụ gửi hàng giá rẻ của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh chất lượng.

Smartpost.vn để hoàn thành giai đoạn 1 của dự án với sản phẩm là hệ thống gồm: phần mềm chuyển phát nhanh cho doanh nghiệp, ứng dụng giao nhận trên điện thoại dành cho shipper và trang mạng tạo đơn hàng online phục vụ cho các shop và trang thương mại điện tử.