Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Scan Fit
  • Lĩnh vực AR/VR
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Scan Fit là ứng dụng có thể giúp người dùng biết chính xác về kích cỡ giày phù hợp. Đồng thời, ứng dụng có thể chuyển đổi những bức ảnh thành mô hình 3D bàn chân của khách hàng với độ chính xác cực cao (>99,5%) để đo ni đóng giày.