Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Ptek Adapter
  • Lĩnh vực IoT
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Ptek là dự án sản xuất các bộ nguồn adapter, gia công và lắp ráp linh kiện điện tử. Hiện tại Ptek đạt doanh thu trung bình 3 tháng gần nhất 700.000.000 vnđ/tháng. Mục tiêu Quý IV năm 2018 sẽ bắt đầu có lợi nhuận. Trong 3 năm tới, chúng tôi hướng đến xuất khẩu và tham gia vào chuỗi sản xuất của tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

( Thông tin dự án cập nhật đến năm 2018)