Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
OraHome
  • Lĩnh vực IoT
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

OraHome giúp điều khiển tất cả các thiết bị điện, điện tử (camera, security, smart home) bằng 1 App duy nhất trên smart phone/trợ lý ảo (Google Home, Alexa, Siri…).

Ứng dụng OraHome có khả năng hiển thị hình ảnh camera thực tế, trực tiếp trên giao diện App điều khiển