Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Messflow
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Chăm sóc khách hàng đa kênh, CRM giúp quản lý thông tin khách hàng. Nhiều kịch bản chăm sóc được tạo sẳn, chỉ install là dùng, xóa – trả lời comment trên bài viết ở Fanpage