Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Glamme
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Glamme là nền tảng trực tuyến kết nối những đơn vị/cá nhân cung cấp dịch vụ làm đẹp với khách hàng, những người có nhu cầu làm đẹp để việc làm đẹp dễ dàng, tiết kiệm và hiệu quả hơn